اخبار و رویدادها
شرکت مرزبان کیفیت مفتخر گردید تا به عنوان "برترین شرکت ارزیابی کننده انطباق سیستم های مدیریت در سال 97" از سازمان ملی استاندارد ایران لوح تقدیر دریافت نماید.
ادامه خبر ...

در پی انتشار نسخه نهایی استاندارد جدید ISO 45001:2018، موسسه مرزبان کیفیت دانش (QM ACADEMY) با هدف آشنایی سازمان ها و صنایع با شرایط و ملزومات اجرای این استاندارد، در تاریخ 26/02/97 موفق به برگزاری همایشی با حضور بیش از 200 نفر از متخصصین، مدیران و نمایندگان مدیریت در محل سالن حکمت سازمان کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شد.
ادامه خبر ...

با توجه به انتشار استاندارد جدید ISO 45001:2018 موسسه مرزبان کیفیت دانش (QM Academy) اقدام به برگزاری سمینار تخصصی ایناستاندارد نموده است
ادامه خبر ...

آرشیو اخبار ...
برنامه آموزشی
12
آبان

هدف برگزاری: ارتقای دانش ومهارت فراگیران نسبت به مفاهیم کلیدی استاندارد ISO 9001:2015 با هدف بهبود استقرار وموفقیت درممیزی خارجی آن

 
 

 

ادامه مطلب
14
آبان

هدف برگزاری:شناخت سیستم انبار و اصول اجرایی و  بهره ور عملیات انبارداری

ادامه مطلب
19
آبان

هدف برگزاری:آشنایی با روش های بازنگري بنیادین و طراحي مجدد فرآيندها به منظور ارتقا بهره وری و پيشرفت يکپارچه سازمان

ادامه مطلب
20
آبان

هدف برگزاری:ایجاد دانش و مهارت اجرای ممیزی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای ISO 45001 (یا معادل آن) و تهیه گزارش در مورد اثربخشی اجرا و نگهداری سیستم مدیریت در انطباق با ISO 19011برآورده ساختن الزامات آموزشی CQI و IRCA برای ثبت گواهینامه آموزش ممیزان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

ادامه مطلب
21
آبان

هدف برگزاری:شناسایی، مستند سازی و بکارگیری انواع دانش  و تجربه سازمانی جهت پیشبرد اهداف توسعه ای و پیشگیری از تکرار منفی آزموده ها

ادامه مطلب
آرشیو برنامه های آموزشی