آرشیو برنامه های آموزشی

   
23
مرداد

هدف برگزاری: شيوه تعريف شاخص هاي پايش و اندازه گيري مناسب فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی آشنايي با نحوه شناسايي، دسته بندي، مدیریت، پایش و اندازه گیری فرآيندهاي سازمان به منظور ارتقاء سطوح عملکرد

 

ادامه مطلب
   
   
24
مرداد

هدف برگزاری:آشنايي با اصول مميزي در رابطه با الزامات استاندارد صلاحيت آزمايشگاه هاي تست و کاليبراسيون

ادامه مطلب
   
   
25
مرداد

هدف برگزاری: توانمند سازی مسئولین دفاتر در انجام وظایف سازمانی و مدیریاری

ادامه مطلب
   
   
25
مرداد

هدف برگزاری : معرفی استاندارد ویژه ادارات، مراکز و موسسات ارائه خدمات آموزشی و واحدهای آموزش موسسات تولیدی و خدماتی  و آشنا سازی مخاطبان با تفاوت ها و مزایای استاندارد مذکور با استاندارد ISO10015:1999

ادامه مطلب
   
   
23
مرداد

هدف برگزاری: آشنایی با روش های نوین و استاندارد طبقه بندی و کدگذاری کالا به منظور ارتقا سطح بهره وری عملیات انبار

ادامه مطلب
   
   
10
تیر

هدف برگزاری:آشنايي با اصول کاربردی بازاریابی و توسعه فروش در رسانه های مجازی

ادامه مطلب
   
   
10
تیر

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي بر اساس ISO 19011:2011

ادامه مطلب
   
   
11
تیر

هدف برگزاری:شناخت مبادی ایجاد ضایعات و هزینه در عملیات انبار و روش های کنترل آنها 

ادامه مطلب
   
   
11
تیر

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت

ادامه مطلب
   
   
18
تیر

هدف برگزاری:شناخت  فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت كيفيت ISO 14001  ، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مديريت زيست محيطي، الزامات صلاحيت و ارزيابي مميزان، كاربردPDCA  و ضرورت هاي بهبود مستمر در فرآيند   مميزي

ادامه مطلب