آرشیو برنامه های آموزشی

   
3
آبان

هدف برگزاری:دستيابي به مهارت تجزيه و تحليل انواع صورتهاي مالي و درک میزان کیفیت آن ها

ادامه مطلب
   
   
6
آبان

هدف برگزاری:آشنایی با مفهوم تحلیل داده ها ، تسلط بر استفاده از روش های تحلیلی و ابزارهای آماری در راستای بهبود مستمر

ادامه مطلب
   
   
6
آبان

هدف برگزاری:توانمند سازی مسئولین دفاتر در انجام وظایف سازمانی و مدیریاری

ادامه مطلب
   
   
7
آبان

هدف برگزاری:آشنايي با اصول کاربردی بازاریابی و توسعه فروش در رسانه های مجازی

ادامه مطلب
   
   
7
آبان

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات و نيازمندي هاي ممیزی در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE  

ادامه مطلب
   
   
25
مهر

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت

ادامه مطلب
   
   
23
مهر

هدف برگزاری:شناخت سیستم انبار و اصول اجرایی و  بهره ور عملیات انبارداری

ادامه مطلب
   
   
18
مهر

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمر

ادامه مطلب
   
   
23
مهر

هدف برگزاری:آشنایی با روش های کاربردی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ادامه مطلب
   
   
23
مهر

هدف برگزاری:توسعه مهارت های مديران و مسئولان منابع انساني در فرآيند جذب و استخدام موثر کارکنان

ادامه مطلب