آرشیو برنامه های آموزشی

   
7
آذر

هدف برگزاری:توسعه مهارت های مديران و مسئولان منابع انساني در فرآيند جذب و استخدام موثر کارکنان

ادامه مطلب
   
   
6
آذر

هدف برگزاری:آشنایی شرکت کنندگان با موازین قانونی روابط کار جهت به حداقل رساندن تبعات حقوقی ناشی از عدم رعایت آن

ادامه مطلب
   
   
7
آذر

هدف برگزاری:دستيابي به مهارت تجزيه و تحليل انواع صورتهاي مالي و درک میزان کیفیت آن ها

ادامه مطلب
   
   
8
آذر

هدف برگزاری:آشنايي با مفاهيم و قوانين تامين اجتماعي به منظور به حداقل رساندن اختلافات و مشکلات مرتبط با بیمه

ادامه مطلب
   
   
10
آذر

هدف برگزاری:توسعه مهارت مسئولین برنامه ریزی در زمانسنجی مناسب تامین مواد، قطعات و نیز صدور سفارش های به موقع برای تولید  و تحویل محصولات به مشتریان

ادامه مطلب
   
   
26
آبان

هدف برگزاری:آشنايي با اجزاء و عناصر مورد نياز جهت طرح ريزی، اجرا و پايش موثر "ممیزی داخلی" استاندارد سيستم مديريت كيفيت در زنجيره صنعت خودرو IATF 16949:2016

ادامه مطلب
   
   
7
آذر

هدف برگزاری:توسعه مهارت های مديران و مسئولان منابع انساني در فرآيند جذب و استخدام موثر کارکنان

ادامه مطلب
   
   
26
آبان

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي بر اساس ISO 19011:2011

ادامه مطلب
   
   
29
آبان

هدف برگزاری:ارتقا دانش و مهارت فراگيران در زمينه محاسبه سطح بازگشت سرمايه  Return On Investment  آموزش ها به گونه اي است كه پس از گذراندن اين دوره قادر خواهيد بود سرمايه گذاري سازمان در خصوص هر دوره آموزشي اي را تحليل نموده و منافع بدست آمده از آن را در مقايسه با هزينه ها ارزيابي نمائيد

ادامه مطلب
   
   
29
آبان

هدف برگزاری:آگاهی آشنائی با فرآیند حسابداری قرارداهای بلند مدت (پیمان) و انجام یک دوره عمل حسابداری با تاکید بر مفروضات قانونی مترتب بر قرارداد

ادامه مطلب