آرشیو برنامه های آموزشی

   
7
بهمن

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات استاندارد ISO 17020

ادامه مطلب
   
   
7
بهمن

هدف برگزاری:آشنايي با اصول مميزي در رابطه با الزامات استاندارد صلاحيت آزمايشگاه هاي تست و کاليبراسيون

ادامه مطلب
   
   
7
بهمن

هدف برگزاری:آشنایی با روش های کاربردی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ادامه مطلب
   
   
10
بهمن

هدف برگزاری:آشنایی با مهارت های بهینه سازی سیستم های انجام کار جهت مدیریت منابع و ارتقاء بهره وری

ادامه مطلب
   
   
10
بهمن

هدف برگزاری:توانمند سازی مسئولین دفاتر در انجام وظایف سازمانی و مدیریاری

ادامه مطلب
   
   
1
بهمن

هدف برگزاری:شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
3
بهمن

هدف برگزاری:توسعه مهارت مسئولین برنامه ریزی در زمانسنجی مناسب تامین مواد، قطعات و نیز صدور سفارش های  به موقع برای تولید  و تحویل محصولات به مشتریان

ادامه مطلب
   
   
3
بهمن

هدف برگزاری:آشنایی با اسلوب صحیح انعقاد پیمان با هدف به حداقل رساندن اختلافات و پیشبرد بهره ور پروژه ها

ادامه مطلب
   
   
6
بهمن

هدف برگزاری:آشنایی با اصول بهینه سازی مصرف انرزی الکتریکی در صنایع با هدف کاهش تا 30 درصدی تلفات و کنترل هزینه ها

ادامه مطلب
   
   
6
بهمن

هدف برگزاری: معرفی استاندارد ویژه ادارات، مراکز و موسسات ارائه خدمات آموزشی و واحدهای آموزش موسسات تولیدی و خدماتی  و آشنا سازی مخاطبان با تفاوت ها و مزایای استاندارد مذکور با استاندارد ISO10015:1999

ادامه مطلب