آرشیو برنامه های آموزشی

   
14
مهر

هدف برگزاری:آشنایی با روند تصدیق و صحه گذاری استانداردISO/IEC 27001:2013 ، ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور گواهینامه استاندارد

ادامه مطلب
   
   
15
مهر

هدف برگزاری:آشنايي با شرایط و اصول اساسی تنظیم قراردادها به منظور به حداقل رساندن موارد اختلاف و پیگیری های حقوقی

ادامه مطلب
   
   
16
مهر

هدف برگزاری:شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
17
مهر

هدف برگزاری:   آشنايي با تکنيک های انجام مميزي داخلي بر اساس IATF 16949:2016 و  قوانین سازمان IATF

 

 

 
ادامه مطلب
   
   
21
مهر

هدف برگزاری:تربيت مميز و ارزيابي نظام طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S  

ادامه مطلب
   
   
2
مهر

هدف برگزاری:شناخت روش های  بهینه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی متناسب با شرایط هر سازمان

ادامه مطلب
   
   
3
مهر

هدف برگزاری:آشنايي با روش هاي برنامه ريزي سيستم هاي توليدي جهت رسیدن به الگوی توليد بهره ور

ادامه مطلب
   
   
3
مهر

هدف برگزاری:بررسي مفاهيم و تشريح انواع روش هاي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري، بکارگيري CRM در راستاي رسيدن به وفاداري مشتري و کسب حداکثر سود در طول دوره حيات مشتري.

ادامه مطلب
   
   
7
مهر

هدف برگزاری:توسعه مهارت های مديران و مسئولان منابع انساني در فرآيند جذب و استخدام موثر کارکنان

ادامه مطلب
   
   
9
مهر

هدف برگزاری:دستیابی به راه‌های سریع، ساده، کوتاه و سیستمی مدیریت و دسترسی به انواع اطلاعات

ادامه مطلب