آرشیو برنامه های آموزشی

   
2
دی

هدف برگزاری:آشنايي با اصول مميزي در رابطه با الزامات استاندارد صلاحيت آزمايشگاه هاي تست و کاليبراسيون

ادامه مطلب
   
   
2
دی

هدف برگزاری:آشنايي با موارد و مسايل اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل و آگاهي از تعهدات و مسئوليت‌هاي كارفرما
بر اساس قانون كار

ادامه مطلب
   
   
3
دی

هدف برگزاری:آشنايي با نحوه شناسايي، دسته بندي، مدیریت، پایش و اندازه گیری فرآيندهاي سازمان به منظور ارتقاء سطوح عملکرد

ادامه مطلب
   
   
5
دی

هدف برگزاری:ارتقا دانش و مهارت فراگيران در زمينه محاسبه سطح بازگشت سرمايه  Return On Investment  آموزش ها به گونه اي است كه پس از گذراندن اين دوره قادر خواهيد بود سرمايه گذاري سازمان در خصوص هر دوره آموزشي اي را تحليل نموده و منافع بدست آمده از آن را در مقايسه با هزينه ها ارزيابي نمائيد.

ادامه مطلب
   
   
5
دی

هدف برگزاری:بررسی الزامات ویرایش جدید استاندارد مدیریت زیست محیطی و آشنایی با تکنیک های کاربردی ممیزی داخلی

ادامه مطلب
   
   
18
آذر

هدف برگزاری:شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
20
آذر

هدف برگزاری:آشنایی با روش های نوین و استاندارد طبقه بندی و کدگذاری کالا به منظور ارتقا سطح بهره وری عملیات انبار

ادامه مطلب
   
   
20
آذر

هدف برگزاری:کسب توانایی به کار گیری شیوه های ارتباطی نتیجه گرا و هدفمند در فرآیند بازاریابی و فروش

ادامه مطلب
   
   
21
آذر

هدف برگزاری :آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت

ادامه مطلب
   
   
22
آذر

هدف برگزاری:آشنايي با فرايندهاي آموزش  در حيطه دانش و نگرش

ادامه مطلب