صفحه نخست > تدارکات امور گمرکی و انبار داری > سیستم ها و روش های نوین کدگزاری و طبقه بندی کالا در انبار

سیستم ها و روش های نوین کدگزاری و طبقه بندی کالا در انبار

   

مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)

قیمت: 4,300,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

24 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

21 - 20

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش های نوین و استاندارد طبقه بندی و کدگذاری کالا به منظور ارتقا سطح بهره وری عملیات انبار
محتوای دوره:

تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات

مروری بر وظایف و سطوح مدیریتی و اجرایی در اداره امور کالا

مشکلات عدم وجود سیستم مدون طبقه بندی و کدگذاری کالا در انبارها و برنامه ریزی تولید

ارتباط لجستیک با کدینگ ( تعاریف، اهداف، عناصر)

روشهای کاربردی دسته بندی اقلام و استانداردسازی آنها

ملاحظات اساسی در طراحی و اجرای پروژه طبقه بندی کالا

اصول یکنواخت سازی و ژنریک سازی کالاها در انبار

روشهای اصولی در تجزیه و تحلیل ساختار و مشخصات فنی کالاها

طراحی و اجرای الگوی نوین استقرار کالا و تعیین موقعیت مکانی اقلام در انبار (ارائه یک نمونه طرح)

اجزای اصلی سیستم کدگذاری کالا، مراحل کدگذاری و روشهای نامگذاری اقلام

ملزومات سیستم کدینگ کالا ( ساختار، الگوها، دستورالعمل ها، نقشه و تعاریف، فرمها، استانداردها)

معرفی سیستم کدگذاری کالاMESC  (کدگذاری شرکت ملی نفت)

انواع کدگذاری میله ای و تجهیزات مورد نیاز اجرای آن ( بارکد)

آشنائی با کاربرد سیستم های رادیوئی و نقش آن در ردیابی و کدگذاری کالا (RFID)

اشاره ای بر ساختار سیستم های کدهای سه بعدی کالا

 معرفی و ساختار کدهای NSN-FSC-HS-ICGS

مروری بر طرح کد ملی کالا (ایران کد)

ملاحظات مدیریتی در نصب و اجرای صحیح سیستم کدینگ کالا

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی با موضوع دوره
دوره های مرتبط

اصول انبارداری و مدیریت انبار

روش های نوین انبارداری و انبارگردانی

روش های نگهداری، حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار