صفحه نخست > رویدادها > مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 3,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با آداب صحيح رفتار و ارتباط در سازمان با تاکید بر همسو سازی علایق سازمان و کارکنان
محتوای دوره:

 

 • ماهيت رفتار انسان در سازمان
 • الگوهای ارتباط در سازمان
 • انواع مدل های رفتار سازمانی و مواقع کاربرد آن ها
 • استبدادی، مراقبتی، حمایتی، مشارکتی
 • تئوري هاي شخصيت و ارتباط آن ها با رفتارسازماني
 • تغييرات و راهبردهاي رفتاری مناسب آن
 • رفتار موفقيت آميز و رفتار اثر بخش
 • مدیریت سیستم های اجتماعی و فرهنگی غالب در سازمان
 • بهبود کیفیت عمر کاری
گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقاي دكتر محمد علي نعمتی مدرس دوره: آقاي دكتر محمد علي نعمتی

سوابق مدرس:

 

 • استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
 • مدرس مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه و موسسات عالي آموزش
 • مدير مجله علمی- پژوهشی «نوآوری و ارزش­آفرينی» و مجله علمی- ترويجی «صنعت و دانشگاه»
 • عضو شورای سياستگذاری و راهبری راديو ايران و کارشناس برنامه های مختلف تلويزيونی و راديويي
 • مشاور سازمان های معظم کشور در حوزه منابع انسانی و علوم رفتاری
 • سابقه برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی در حوزه علوم رفتاری و ارتباط مؤثر