صفحه نخست > رویدادها > مديريت هزينه هاي كيفيت (COQ)

مديريت هزينه هاي كيفيت (COQ)

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 3,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناسايي ضرورت و چگونگي ايجاد سيستم هزينه يابي كيفيت در يك سازمان، ايجاد گزارشات مورد نياز در هزينه يابي كيفيت، دستيابي به قدرت تصميم گيري در تعيين اهداف كيفيت و خط مشي در راستاي توسعة سازمان
محتوای دوره:

 

 • بررسي مفاهيم هزينة كيفيت و نقاط هزينه زا در سيستم كيفيت
 • نيازمندي هاي يك سيستم هزينه يابي كيفيت و مراحل استقرار سيستم
 • شناخت هريك از مراحل و انجام كار گروهي براي شبيه سازي هر يك از آن ها
 • چگونگي مشاركت كاركنان، انتخاب تيم هزينه يابي كيفيت، سمت ها و نقش ها
 • ارزيابي وضعيت هزينه ها در وضعيت جاري سازمان
 • شناخت هزينة‌ عدم انطباق ها
 • هزينة كاهش عدم انطباق ها و روند هزينة كاهش عدم انطباق ها تا شرايط Zero Defect
 • شناخت هزينة‌ بازرسي و كنترل كيفيت محصول و يا خدمات در سازمان
 • هزينة افزايش يا كاهش بازرسي و روند آن در سازمان
 • شناخت هزينه هاي پيشگيرانه در سازمان
 • هزينة افزايش يا كاهش اقدامات پيشگيرانه و روند آن
 • ارزيابي خط مشي و اهداف كيفيت از ديدگاه هزينه هاي مربوط
 • نقطة سر به سر هزينه هاي كيفيت در سازمان و رضايت مشتري

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس وحید ابدان کندری مدرس دوره: آقای مهندس وحید ابدان کندری

سوابق مدرس:

 

 • مدیر پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت در بیش از 20 شرکت و سازمان مختلف
 • تدریس بیش از یکصد دوره آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت در افزون بر 50 سازمان و شرکت مختلف در سراسر کشور (شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت عملیات اکتشاف و نفت، شرکت فولاد خوزستان، شکت مدیران خودرو ، شرکت سایپا یدک و...)