صفحه نخست > رویدادها > سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی براستاندارد OHSAS 18001:2007 (با معرفی استاندارد جدید ISO 45001)

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی براستاندارد OHSAS 18001:2007 (با معرفی استاندارد جدید ISO 45001)

   

مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)

قیمت: 12,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

21 - 17

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: تربيت سرمميزان رسمي بين المللي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي
محتوای دوره:

 

 • مروري بر تاريخچه پيدايش و توسعه بهداشت حرفه اي و ايمني
 • بررسي عوامل زيان آور، خطرات و روش هاي آناليز ريسك
 • بررسي الزامات سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني بر اساس استاندارد OHSAS 18001
 • شناخت آخرين استاندارد مميزي سيستم هاي مديريت ISO 19011:2011  و رهنمودهاي Bs 8800
 • آشنايي با اصول راهنمايي استقرار OHSAS 18001 بر اساس استاندارد OHSAS 18002
 • آشنايي با اصول مميزي، مديريت مميزي و كاربرد چرخة PDCA در مديريت مميزي
 • اصول برنامه ريزي مميزي، آماده سازي، هماهنگي ها، تقسيم وظايف تيم مميزي
 • طراحي چك ليست هاي مميزي
 • اجرا و هدايت تيم مميزي، جمع آوري اطلاعات، روانشناسي و ریسک مميزي
 • شناخت موارد عدم انطباق، علل ريشه اي و پيگيري اقدامات اصلاحي عدم انطباق‌ها
 • ارزيابي اثر بخشي سيستم  مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي براي حصول به اهداف سازمان
 • صلاحيت و سيستم ارزيابي مميزان، الزامات حفظ و بهبود صلاحيت مميزان
 • آمادگي براي انجام مميزي شخص ثالث

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy و IRCA
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس محسن زنديه مدرس دوره: آقای مهندس محسن زنديه

سوابق مدرس:

 

 • سر ممیز بین المللی IMQ ایتالیا تایید شده توسط IRCA در استانداردهای OHSAS18001,ISO 14001,ISO 9001
 • سر ممیز رسمی و ثبت شده IATF در استانداردISO/TS 16949:2009
 • سابقه هدایت بیش از 700 روز ممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه و HSE
 • سابقه برگزاري بیش از 400 دوره آموزشی در زمینه های مرتبط با سیستم های مدیریت
 • ارزیاب ارشد جایزه مدیریت سبز ایران GMA و جایزه ملی کیفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات