صفحه نخست > رویدادها > سیستم سفارشات کالا و کنترل موجودی انبارها

سیستم سفارشات کالا و کنترل موجودی انبارها

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 3,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

16 - 15

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: کسب مهارت مدیریت سیستم های کنترل موجودی و سفارشات کالا به منظور افزایش بهره وری و پیشگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای تولیدی و خدماتی سازمان
محتوای دوره:

 

 • اهداف کلی برنامه ریزی و کنترل موجودی های انبار
 • اهمیت موجودی ها و علل نگهداری آن
 • جایگاه کنترل موجودی ها در سازمان
 • انواع موجودی ها و بررسی دوره گردش آن ها در یک محیط تولیدی (بررسی روند تغییرات مصرف کالا)
 • انواع مدل های شناخته شده در موجودی و کنترل آن در انبارهای صنعتی و نیمه صنعتی
 • انواع سیستم های سفارش دهی کالا – کنترل های کمی وکیفی موجودی انبارها
 • کنترل فرم ها و گردش اطلاعاتی آن ها در سیستم انبار
 • شاخص های برنامه ریزی مواد و کالا (تحلیل و بررسی زنجیره تامین مواد و کالا در سیستم سفارشات و کنترل موجودی ها)
 • انواع روش های کنترل موجودی های انبار
 • نحوه چیدمان و طبقه بندی اقلام و کالا
 •  هزینه های موجودی و ارتباط آن با سیاست های کنترل موجودی (مدیریت هزینه)
 • نحوه برنامه ریزی جهت سفارش کالا و اقلام واحدهای تولیدی و صنعتی
 • تحلیل برنامه ریزی و سفارشات کالا براساس حداقل وحداکثر موجودی
 • نحوه ارزیابی و تامین منابع
 • نقش QC در کنترل موجودی انبارها
 • اصول و تکنیک های پیش بینی کالا

 

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس علیرضا قوامی مدرس دوره: آقای مهندس علیرضا قوامی

سوابق مدرس:

 

 • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
 • 18 سال سابقه اجراء و مدیریت در حوزه امور بازرگانی و تدارکات کالا و انبارداری
 • بیش از 11 سال سابقه آموزشی در صنعت و مراکز آموزشی کشور در زمینه های مدیریت خرید و تدارکات و انبارداری
 • مولف مقاله های متعدد و طراحی بیش از 20 دوره آموزشی در حوزه های  تدارکات کالا و مدیریت انبار