صفحه نخست > رویدادها > روش های نوين انبارداري و انبارگرداني

روش های نوين انبارداري و انبارگرداني

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 3,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

18 - 17

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با تکنیک های انبارداری بهینه و نظام انبارگردانی
محتوای دوره:

 

 • تعاریف و اصطلاحات
 • تشریح و آنالیز فرآیند انبار
 • تعیین شاخص های هریک از زیرفرآیندها
 • روش های کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند 3 مرحله شناسایی، طبقه بندی و کدینگ
 • تشریح زیرفرآیندهای نوین دریافت کالا و انواع کنترل ها در زمان دریافت
 • انواع فرم های اصلی و جاری در انبار
 • اصول چیدمان کالا و روش های آدرس دهی
 • انبارگردانی

             (دستورالعمل ها و فرم ها، فرآیند اجرایی در 3 مرحله، روش های مغایرت گیری، ثبت اسناد و مدارک مربوطه)

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس علیرضا قوامی مدرس دوره: آقای مهندس علیرضا قوامی

سوابق مدرس:

 

 • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
 • 18 سال سابقه اجراء و مدیریت در حوزه امور بازرگانی و تدارکات کالا و انبارداری
 • بیش از 11 سال سابقه آموزشی در صنعت و مراکز آموزشی کشور در زمینه های مدیریت خرید و تدارکات و انبارداری
 • مولف مقاله های متعدد و طراحی بیش از 20 دوره آموزشی در حوزه های  تدارکات کالا و مدیریت انبار