صفحه نخست > رویدادها > مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرم افزار CRM

مدیریت ارتباط با مشتری و نمایش نرم افزار CRM

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 4,200,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

27 - 26

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: بررسي مفاهيم و تشريح انواع روش هاي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري، بکارگيري CRM در راستاي رسيدن به وفاداري مشتري و کسب حداکثر سود در طول دوره حيات مشتري
محتوای دوره:

 

 • تاريخچه CRM
 • تشريح مفاهيم  و اصول مديريت ارتباط با مشتري
 • مزايای  استفاده از CRM
 • سلسله مراتب نيازهاي مشتري
 • سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري
 • ديدگاه هاي مختلف در ارتباط با CRM
 • مديريت چرخه حيات مشتري
 • مدیریت ایجاد وفاداری در مشتریان
 • تجزيه و تحليل نیازها و  خواسته های مشتری
 • متدولوژي پياده سازي و بکارگيري CRM
 • ابعاد فنیCRM  
 • اجرای موفقیت آمیز CRM و اشتباهات متداول در پیاده سازی
 • آشنایی با نرم افزار CRM

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس یعقوب سلیم پور مدرس دوره: آقای مهندس یعقوب سلیم پور

سوابق مدرس:

 

 • سرمميز و مدرس رسمی  IMQ ایتالیا در استانداردهایIMS، ISO 10015،ISO 10001-2-3-4
 • سابقه بیش از 700 نفر روز مميزي در استانداردهاي مديريت در شرکت های IMQ و TUV-NORD
 • سابقه تدريس بیش از 500 روز آموزش در حوزه سیستم های مدیریت، تحول سازمانی و ابزارهای بهبود
 • ارائه خدمات مشاوره به بيش از 60 شركت در زمينه استقرار سيستم هاي مديريت و  مدیریت ارتباط با مشتری
 • ارزیاب رسمی جایزه ملی کیفیت در حوزه های ICT و غذا و دارو