صفحه نخست > رویدادها > برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و بهسازي منابع انساني

برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و بهسازي منابع انساني

   

مدت دوره: 16 ساعت (2روز)

قیمت: 4,250,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

03 - 02

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش و مزایای برنامه ریزی استراتژیك در آموزش و تاثیر آن بر بهسازی منابع انسانی
محتوای دوره:

 

 • مروري بر مفاهيم و چارچوب برنامه ريزي استراتژيك
 • برنامه ريزي استراتژيك و اولويت قائل شدن براي كاركنان
 • نقش الگوي برنامه ريزي استراتژيك آموزش و بهسازي منابع انساني در حل مسائل سازمان
 • برنامه ريزي استراتژيك آموزش و بهسازي منابع انساني و رقابت پذيري سازماني
 • فرايند برنامه ريزي استراتژيك آموزش و بهسازي منابع انساني
 • مروري بر الگوي برنامه ريزي استراتژيك آموزش و بهسازي منابع انساني
 • تجزيه و تحليل شغل و هدف گزيني
 • محتواي آموزش (محصول)
 • عوامل مرتبط با محيط آموزش
 • اشاعه اطلاعات آموزش (تبليغات براي آموزش)
 • ملاحظات مربوط به هزينه آموزشي
 • اجرا، بازخورد و ارزشيابي

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر محمد علي نعمتی مدرس دوره: آقای دکتر محمد علي نعمتی

سوابق مدرس:

 

 • استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
 • مدرس مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه و موسسات عالي آموزش
 • مدير مجله علمی- پژوهشی «نوآوری و ارزش­آفرينی» و مجله علمی- ترويجی «صنعت و دانشگاه»
 • عضو شورای سياستگذاری و راهبری راديو ايران و کارشناس برنامه های مختلف تلويزيونی و راديويي
 • مشاور سازمان های معظم کشور در حوزه منابع انسانی و علوم رفتاری
 • سابقه برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی در حوزه علوم رفتاری و ارتباط مؤثر