صفحه نخست > رویدادها > تربیت ارزیاب بر اساس مدل 5S

تربیت ارزیاب بر اساس مدل 5S

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 3,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

04 - 03

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: تربيت مميز و ارزيابي نظام طرح ریزی، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S
محتوای دوره:

 

 • تشریح اصول و مفاهیم 5S
 • جایگاه 5S در استانداردهای ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 و مدل تعالی EFQM
 • تشریح اصول و مفاهیم ارزیابی و تفاوت با ممیزی
 • معرفی چک لیست ارزیابی 5S
 • مرور رفتار حرفه ای یک ارزیاب
 • نکات مورد توجه در گزارش ارزیابی

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس محسن دوست حسینی مدرس دوره: آقای مهندس محسن دوست حسینی

سوابق مدرس:

 

 • سر ممیز بین المللی تایید شده توسط IRCA در استانداردهای ISO 9001 و OHSAS18001و 5S
 • سابقه تدریس بیش از 400 روز آموزش در حوزه سيستم هاي مديريت و ابزارهای مدیریت
 • سابقه هدایت 250 روز ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت
 • مدیر پروژه های استقرار نظام 5S در کارخانجات بزرگ صنعتی کشور
 • سابقه مشاوره مدیریت در شرکت های معظم دولتي و خصوصي كشور از سال 1375 تا کنون