صفحه نخست > رویدادها > طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصلاحیه نظام طبقه بندی

طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصلاحیه نظام طبقه بندی

   

مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)

قیمت: 4,450,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

04 - 03

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی شرکت کنندگان با مبانی ، مفاهیم و الزامات طبقه بندی مشاغل، آشنایی هرچه بیشتر شرکت کنندگان با موارد و مسایل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، آگاهی از تعهدات و مسئولیت های کارفرما بر اساس قانون کار، ارایه راهکارهای مناسب برای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی
محتوای دوره:

 

 • مبانی قانونی و الزامات طبقه بندی مشاغل در قانون کار
 • مفاهیم و اهداف طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
 • معرفی اجمالی نظام امتیازی مورد عمل واحدهای مشمول قانون کار
 • گام های لازم برای اجرا و پیاده سازی طبقه بندی مشاغل
 • تشریح مرحله تهیه طرح شامل تعیین گروه ها و سطوح شغلی ، تخصیص امتیازات ، شناسنامه شغل و پست
 • معرفی روش تفکیک پست از شغل و مبانی نظری و عملی و کاربردهای آن
 • نحوه تعیین امتیازات پست های دارای عامل سرپرستی و تشریح ضوابط پرداخت مزایای پست
 • تشریح مرحله اجرای طرح شامل تطبیق با طرح ، نحوه محاسبه ضریب ریالی جدول مزد، مزد سنوات یا پایه ، ضوابط ناظر به تطبیق و سایر عناصر مزد مبنا
 • مکمل های طبقه بندی مشاغل شامل رتبه ، نظام ارتقا گروه و فوق العاده جذب

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای سید اسماعیل یوسفی مدرس دوره: آقای سید اسماعیل یوسفی

سوابق مدرس:

 

 • 30 سال تجربه مدیریتی و ستادی حوزه طرح های طبقه بندی مشاغل در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
 • مشاور و مجری استقرار طرح طبقه بندی مشاغل در بیش از 20 سازمان مختلف
 • مربی کارشناسان هئیت های حل اختلاف و تشخیص ادارت کار استان های تهران و البرز
 • مدرس بیش از 100 دوره آموزشی در سازمان ها و موسسات آموزشی مختلف سراسر کشور