صفحه نخست > رویدادها > مدیریت و بهبود فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی

مدیریت و بهبود فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی

   

مدت دوره: 2روز (16 ساعت)

قیمت: 4,450,000 ريال

   
   

فروردین

29 - 28

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:  آشنايي با نحوه شناسايي، دسته بندي، مدیریت، پایش و اندازه گیری فرآيندهاي سازمان به منظور ارتقاء سطوح عملکرد
محتوای دوره:
 • مروری بر تعاریف فرآیند، نگرش فرآیندی و جایگاه آن در سیستم های مدیریت
 • روش های شناسايي و دسته بندي فرآيند ها
 • آشنايي با چارچوب هاي طبقه بندي فرآيندها و مدلهاي ترسيم فرآيند
 • شيوه طرح ريزي فرآيند ها و تهیه نقشه فرآیندی
 • نحوه تعيين سطوح عملکردی فرآيند ها
 • سنجش ميزان اثر بخشي و کارايي فرآيند ها
 • لزوم اجراي اقدامات اصلاحي بر روي فرآيند ها
 • آشنايي با راهنماي سازمان بين المللي استاندارد ISO/TC 176-N544R 
 • شيوه تعريف شاخص هاي پايش و اندازه گيري مناسب فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی 

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس حمیدرضا کیوان مدرس دوره: آقای مهندس حمیدرضا کیوان

سوابق مدرس:

 • سابقه برگزاري بيش از 500 نفر روز دوره آموزشی مرتبط با سیستم های مدیریت
 • سر ممیز بین المللی IMQ ایتالیا تایید شده توسط IRCA در استانداردهای OHSAS18001,ISO 14001,ISO 9001
 • مدرس رسمی IMQ Academy  ایتالیا در حوزه سیستم های مدیریت
 • سابقه مشاوره در بیش از 50 پروژه در حوزه سیستم های مدیریت و بهبود فرآيندها