صفحه نخست > رویدادها > تفكر سيستمي

تفكر سيستمي

   

مدت دوره: 1 روز (8 ساعت)

قیمت: 2,250,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

14

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:  آشنایی مدیران با کاربرد نظریه سیستم ها و اصول تفکر سیستمی در دو بعد طرح ریزی و اداره سازمان ها
محتوای دوره:
 • تعريف و مفاهيم سيستم و اجزاي آن
 • ضرورت و اهمیت تفکر سیستمی
 • مشخصات سیستم های تقویت یا تضعیف کننده تفکر
 • اصول و قواعد تفکر سیستمی
 • کاربرد تفکر سیستمی در مدیریت و برنامه ریزی
 • روش بررسی مسائل سازمانی با تفکر سیستمی
 • نگرش فرآيندي به عنوان ابزار تفكر سيستمي

 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس محسن دوست حسینی مدرس دوره: آقای مهندس محسن دوست حسینی

سوابق مدرس:

 • سر ممیز بین المللی تایید شده توسط IRCA در استانداردهای ISO 9001 و OHSAS18001و 5S
 • سابقه تدریس بیش از 400 روز آموزش در حوزه سيستم هاي مديريت و ابزارهای مدیریت
 • سابقه هدایت 250 روز ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت
 • مدیر پروژه های استقرار نظام 5S در کارخانجات بزرگ صنعتی کشور
 • سابقه مشاوره مدیریت در شرکت های معظم دولتي و خصوصي كشور از سال 1375 تا کنون