صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015

   

مدت دوره: 4 روز (32 ساعت)

قیمت: 7,650,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

11 - 08

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت
محتوای دوره:
 • اصول و مبانی کیفیت
 • مروری بر اصول مدیریت کیفیت و تغییرات آن در ویرایش جدید (تغییر 8 اصل به 7 فصل )
 • مروری بر واژگان و تعاریف جدید بر اساس استاندارد ISO9000:2015
 • مروری بر رویکرد مبتنی بر ریسک و جایگاه آن در ویرایش جدید
 • مروری بر الزامات استاندارد ISO9001ویرایش سال 2015 با دیدگاه ممیزی
 • مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت از دیدگاه ممیزی
 • بررسی روشهای اجرایی الزامی،دستورالعمل ها،خط مشی ، اهداف و ...و نحوه ممیزی اسناد در تطبیق با استاندارد
 • آشنایی با استاندارد جدید ممیزی ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد
 • مدیریت ممیزی و اصول آن، شناسایی و ثبت اهداف ، گستره ، برنامه ، سوابق و ریسک یک ممیزی، پایش و بازنگری یک برنامه ممیزی بعنوان الزام جدید و بهبود دهنده فرایند ممیزی، اصول و مراحل برنامه ریزی ممیزی
 • صلاحیت ممیزین و ارتقا صلاحیت ممیزین
 • تعیین صلاحیت های ممیز در برآورده کردن نیازهای برنامه ممیزی، پایه ریزی معیارهای ارزیابی ممیز، انتخاب روش مناسب ارزیابی ممیز، اجرای ارزیابی ممیزین، نگهداری و بهبود صلاحیتهای ممیزین
 • طراحی چک لیست های ممیزی
 • اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
 • تعیین فعالیت ها و اجرای ممیزی، تهیه و توزیع گزارش ممیزی، اتمام فرایند ممیزی، اجرای ممیزی های FOLLOW UP
 • آمادگی برای ممیزی شخص ثالث
گواهینامه صادره از: IMQ Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس علیرضا اسکندری مدرس دوره: آقای مهندس علیرضا اسکندری

سوابق مدرس:

 • تدریس بیش از 1000 دوره آموزشی در زمینه های گوناگون مدیریت کیفیت، تکنیک های مهندسی و ...
 • مشاور طراحی و اجرای سیستم فنون آماری و طرح های نمونه گیری در شرکت های صنعتی مختلف
 • مشارکت در تدوین استاندارد مهارت آموزشی در حوزه های تضمین کیفیت، کنترل کیفیت در سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • تألیف بیش از 30 عنوان کتاب زمینه بهبود کیفیت و مدیریت
 • مشارکت در کمیسیون تدوین استاندارد تضمین کیفیت تجهیزات اندازه گیری در مؤسسه استاندارد
 • سردبیر ماهنامه (رمز کیفیت)