صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتنی براستاندارد ISO 27001:2013

تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتنی براستاندارد ISO 27001:2013

   

مدت دوره: 3روز(24 ساعت)

قیمت: 6,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

20 - 18

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمر
محتوای دوره:
 • تعاریف و مفاهیم
 • امنیت اطلاعات و جایگاه آن در سازمان
 • انواع ریسک در حفظ و تبادل اطلاعات
 • روش های شناسایی و مقابله با نقاط نفوذ
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف سخت افزار، نرم افزار و شبکه (از نگاه امنیت)
 • آموزش و نهادینه سازی مفاهیم امنیت اطلاعات در سازمان
 • تشريح الزامات استاندارد  ISO 27001با ديدگاه مميزي
 • مدیریت فرآیند ممیزی بر اساس استانداردISO 27007
 • اجرای اثر بخش ممیزی، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
 • نحوه تدوين گزارش مميزي

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی باIT و مفاهیم کلی امنیت اطلاعات
آقای مهندس مهرداد میلانی مدرس دوره: آقای مهندس مهرداد میلانی

سوابق مدرس:

 • مشاور امنیت اطلاعات در سازمان های معظم دولتی و خصوصی کشور
 • سرممیز بین المللی IMQ ایتالیا-تایید شده توسط IRCA در استاندارد های ISO 27001 -ISO14001-ISO 18001-ISO 9001
 • جزء اولین ممیزین و مدرسین ایرانی ISO 27001  تایید شده توسط IRCA
 • سابقه انجام 800 نفر روز ممیزی شخص ثالث در سیستم های مدیریت