صفحه نخست > رویدادها > مديريـت انبـارهــا

مديريـت انبـارهــا

   

مدت دوره: 2روز (16 ساعت)

قیمت: 4,300,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

24 - 23

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت سیستم انبار و اصول اجرایی و بهره ور عملیات انبارداری
محتوای دوره:
 • تعاریف، مفاهیم و اهداف انبارداري و ذخيره سازي
 • شناسایی و دسته بندی انواع انبارها
 • طبقه بندی و کدگذاری انبار
 • برنامه ريزي استفاده صحيح از فضای انبار (قفسه بندي، چیدمان، آدرس دهی کالا و سازماندهي بهینه انبار)
 • مدیریت سیستم کنترل موجودی
 • روش هاي كنترل مقداري در انبار FIFO- 2BIN- A.B.C
 • انبارگرداني و بهبود فرآيند آن از طريق تحليل مغايرت ها
 • روش هاي كنترل و بازرسي انبار(انبارگرداني مستمر)
 • ارتقاء سيستم نرم افزاري از طريق طراحي انواع گزارشات مورد نياز

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی
آقای مهندس علیرضا قوامی مدرس دوره: آقای مهندس علیرضا قوامی

سوابق مدرس:

 • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
 • 18 سال سابقه اجراء و مدیریت در حوزه امور بازرگانی و تدارکات کالا و انبارداری
 • بیش از 11 سال سابقه آموزشی در صنعت و مراکز آموزشی کشور در زمینه های مدیریت خرید و تدارکات و انبارداری
 • مولف مقاله های متعدد و طراحی بیش از 20 دوره آموزشی در حوزه های  تدارکات کالا و مدیریت انبار