صفحه نخست > رویدادها > تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999

تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999

   

مدت دوره: 3روز(24 ساعت)

قیمت: 7,550,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

22 - 20

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت
محتوای دوره:
 • تعاريف و مفاهيم مرتبط با آموزش 
 • مروري بر اهداف سازمان ها از اجراي آموزش و مزاياي آن
 • آموزش و سيستم هاي مديريت
 • رويکرد فرآيندي در آموزش
 • تشريح الزامات استاندارد بين المللي ISO 10015
 • تحليل و شناسايي نيازهاي آموزشي
 • برنامه ريزي موثر آموزش
 • مکانيزم هاي اجرايي، روش ها، معيارها و سازماندهي آموزش
 • ارزيابي ميزان اثر بخشي آموزش
 • مروري بر نرم افزارهاي کاربردي در آموزش

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با سيستم هاي مديريت کيفيت و رويکرد فرآيندي
آقای مهندس یعقوب سلیم پور مدرس دوره: آقای مهندس یعقوب سلیم پور

سوابق مدرس:

 •  ارزیاب رسمی جایزه ملی کیفیت در حوزه های IT/ICT ، غذا و دارو
 • سرمميز رسمی  IMQ ایتالیا در استانداردهای IMS، ISO 10015،ISO 10001-2-3-4
 • سابقه بیش از 700 نفر روز مميزي در استانداردهاي مديريت در شرکت های IMQ و TUV-NORD
 • سابقه تدريس بیش از 500 روز آموزش در حوزه سیستم های مدیریت، تحول سازمانی و ابزارهای بهبود
 • ارائه خدمات مشاوره به بيش از 60 شركت در زمينه استقرار سيستم هاي مديريت و  ISO 10015