صفحه نخست > رویدادها > مدیریت کاهش ضایعات در انبار

مدیریت کاهش ضایعات در انبار

   

مدت دوره: 1 روز(8 ساعت)

قیمت: 2,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

12

   
هدف برگزاری: - شناخت مبادی ایجاد ضایعات و هزینه در عملیات انبار و روش های کنترل آنها
محتوای دوره:
 • انواع مختلف انبارش کالا
 • انواع تجهیزات انبار وعوامل موثر در انتخاب تجهیزات مناسب جهت جلوگیری از ایجاد ضایعات
 • بررسی انواع سیستم های اطلاعاتی که در تفکیک ضایعات مورد استفاده قرار می گیرد
 • انواع اتلاف در انبار
 • ضایعات و اتلاف در فضای انبارش- راههای جلوگیری از آن
 • ضایعات و اتلاف در چیدمان کالا در انبار
 • ضایعات و اتلاف در نیروی انسانی- راههای افزایش ایمنی در انبار
 • ضایعات و اتلاف ناشی از ضعف تکنولوژی انبارش
 • ضایعات و اتلاف در فرایندهای اجرایی انبار
 • معرفی روشهای cost to serve جهت بهینه سازی فعالیت های انبارداری و کاهش ضایعات
 • ابزارهای بهبود کیفیت و کاهش ضایعات در عملیات انبار (5S, Kaizen, Pull, Standard work,...)
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس شهرام رحیمی مدرس دوره: آقای مهندس شهرام رحیمی

سوابق مدرس: