صفحه نخست > رویدادها > روشهای نوین انبارداری و انبارگردانی

روشهای نوین انبارداری و انبارگردانی

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 4,850,000 ريال

   
   

فروردین

23 - 22

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با تکنیک های انبارداری بهینه و نظام انبارگردانی
محتوای دوره:
 • تعاریف و اصطلاحات
 • تشریح و آنالیز فرآیند انبار
 • تعیین شاخص های هریک از زیرفرآیندها
 • روش های کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند 3 مرحله شناسایی، طبقه بندی و کدینگ
 • تشریح زیرفرآیندهای نوین دریافت کالا و انواع کنترل ها در زمان دریافت
 • انواع فرم های اصلی و جاری در انبار
 • اصول چیدمان کالا و روش های آدرس دهی
 • انبارگردانی
 • دستورالعمل ها و فرم ها
 • فرآیند اجرایی در 3 مرحله
 • روش های مغایرت گیری
 • ثبت اسناد و مدارک مربوطه
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای علیرضا قوامی مدرس دوره: آقای علیرضا قوامی

سوابق مدرس: