موسسه مرزبان کیفیت دانش در عرصه های مختلف آموزشی ، اساتید ، متخصصان ، خبرگان و دست اندرکاران امر آموزش را جهت تدریس دعوت به همکاری می نماید . لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در ادامه رسالت آموزشی خویش یاری فرمائید . بدیهی است پس از انجام برسی های اولیه و احراز شرایط لازم ، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

    آخرین مدرک تحصیلی

    سابقه تدریس

    آیا عضو هیئت علمی دانشگاه می باشید ؟

    رتبه علمی دانشگاهی

    تعداد کتب تالیف شده