نمایش 1–18 از 81 نتیجه

آئين نگارش مكاتبات اداري

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
13 لغایت 14 تیر ماه 1403
4,550,000 تومان

آداب پذيرايي و تشريفات

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
30 لغایت 31 شهریور ماه 1402
2,900,000 تومان
14 مرداد ماه 1402
1,760,000 تومان
28 لغایت 30 بهمن ماه 1402
4,670,000 تومان

اصول تهيه و تدوين و مسائل حقوقي قراردادها

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آبان ماه 1401
2,130,000 تومان

اصول مديريت و سرپرستي

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
25 لغایت 26 مرداد ماه 1402
3,180,000 تومان

اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
12 لغات 13 شهریور ماه 1402
3,300,000 تومان

بازاریابی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
22 لغایت 23 آذر ماه 1402
3,200,000 تومان
5 لغایت 6 شهریور ماه 1402
3,150,000 تومان

برنامه ريزي و كنترل توليد

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
28 لغایت 29 آبان ماه 1401
2,120,000 تومان

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آبان ماه 1401
2,050,000 تومان

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
18 لغایت 19 آبان ماه 1401
1,890,000 تومان
28 لغایت 30 آذر ماه 1402
4,640,000 تومان

برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
14 لغایت 15 مرداد ماه 1402
3,200,000 تومان
8 لغایت 9 شهریورماه 1402
2,990,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
18 لغایت 19 شهریور ماه 1402
3,150,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
11 لغایت 12 مرداد ماه 1402
3,270,000 تومان
20 لغایت 21 شهریور ماه 1402
3,350,000 تومان