نمایش 1–18 از 82 نتیجه

آئين نگارش مكاتبات اداري

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
26 لغایت 27 مهر ماه 1401
1,970,000 تومان

آداب پذيرايي و تشريفات

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
01 لغایت 02 دی ماه 1401
1,865,000 تومان
آبان ماه 1401
2,920,000 تومان

اصول تهيه و تدوين و مسائل حقوقي قراردادها

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آبان ماه 1401
2,130,000 تومان

اصول مديريت و سرپرستي

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مهر ماه 1401
1,980,000 تومان

اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاری

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آبان ماه 1401
2,130,000 تومان

بازاریابی دیجیتال

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مهر ماه 1401
1,960,000 تومان
24 لغایت 25 دی ماه 1401
1,890,000 تومان

برنامه ريزي و كنترل توليد

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
28 لغایت 29 آبان ماه 1401
2,120,000 تومان

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آبان ماه 1401
2,050,000 تومان

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
18 لغایت 19 آبان ماه 1401
1,890,000 تومان
07 لغایت 09 آذر ماه 1401
2,945,000 تومان

برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مهر ماه 1401
1,980,000 تومان
24 لغایت 25 آبان ماه 1401
1,975,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
13 لغایت 14 آذر ماه 1401
1,870,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
03 لغایت 04 دی ماه 1401
2,120,000 تومان

تربیت مدرسان سازمانی (TTT)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آدر ماه 1401
2,150,000 تومان