نمایش 55–72 از 81 نتیجه

کتاب ISO 45001:2018

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

کتاب ISO 9000:2015

بدون امتیاز 0 رای
48,000 تومان

کتاب ISO/TS 9002:2016

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

کتاب سیستم مدیریت یکپارچه

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان

کنترل فرآیند آماری SPC

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
20 و 21 دی ماه 1402
2,980,000 تومان
15 مرداد ماه 1402
1,700,000 تومان

متعادل‌سازی خط تولید (Line Balancing)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
اسفند ماه 1401
2,120,000 تومان

مدل سازی فرآیندهای کسب و کار بر اساس(BPMN)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آذر ماه 1401
2,440,000 تومان

مديريت امور اداری و كارگزيني

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
19 لغایت 20 آذر ماه 1401
1,980,000 تومان

مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK:2017

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
6 لغایت 7 شهریور ماه 1402
3,140,000 تومان

مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
1 لغایت 2 اسفند ماه 1402
3,050,000 تومان

مديريت زنجيره تامين SCM

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
22 لغایت 23 آبان ماه 1401
2,035,000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مهر ماه 1401
1,975,000 تومان

مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
08 لغایت 09 آبان ماه 1401
1,965,000 تومان

مدیریت افکار سمی در سازمان

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
22 لغایت 23 مهر ماه 1402
3,150,000 تومان
21 لغایت 22 مرداد ماه 1402
3,250,000 تومان
9 لغایت 10 مهر ماه 1402
3,200,000 تومان

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
14 لغایت 15 آذر ماه 1401
1,980,000 تومان