نمایش 73–81 از 81 نتیجه

23 لغایت 24 مهر ماه 1401
1,860,000 تومان

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
13 لغایت 14 آذر ماه 1402
3,250,000 تومان
29 شهریور ماه 1402
1,750,000 تومان
آذر ماه 1401
2,140,000 تومان
02 لغایت 03 آذر ماه 1401
1,895,000 تومان
19 و 20 دی ماه 1402
3,100,000 تومان
16 لغایت 17 آذر ماه 1401
1,870,000 تومان

مهارت های کلیدی در مراکز تماس Call Center

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
4 شهریور ماه 1402
1,690,000 تومان
21 لغایت 22 مهر 1401
1,865,000 تومان