در حال نمایش 7 نتیجه

آئين نگارش مكاتبات اداري

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
13 لغایت 14 تیر ماه 1403
4,550,000 تومان

آداب پذيرايي و تشريفات

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
30 لغایت 31 شهریور ماه 1402
2,900,000 تومان

كاربرد نرم افزار Excel در امور اداري

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
23 لغایت 24 آذر ماه 1401
1,950,000 تومان

مديريت امور اداری و كارگزيني

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
19 لغایت 20 آذر ماه 1401
1,980,000 تومان

مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
08 لغایت 09 آبان ماه 1401
1,965,000 تومان
16 لغایت 17 آذر ماه 1401
1,870,000 تومان
21 لغایت 22 مهر 1401
1,865,000 تومان