در حال نمایش 4 نتیجه

اصول مديريت و سرپرستي

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
25 لغایت 26 مرداد ماه 1402
3,180,000 تومان

تشریح معیارها و خودارزیابی EFQM 2020

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
19 لغایت 21 دی ماه 1402
3,060,000 تومان

مدیریت افکار سمی در سازمان

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
22 لغایت 23 مهر ماه 1402
3,150,000 تومان
02 لغایت 03 آذر ماه 1401
1,895,000 تومان