نمایش دادن همه 4 نتیجه

اصول مديريت و سرپرستي

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مهر ماه 1401
1,980,000 تومان

تشریح معیارها و خودارزیابی EFQM 2020

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
20 لغایت 22 دی ماه 1401
2,775,000 تومان

مدیریت افکار سمی در سازمان

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
09 لغایت 10 مهر ماه 1401
1,960,000 تومان
02 لغایت 03 آذر ماه 1401
1,895,000 تومان