نمایش دادن همه 6 نتیجه

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
03 لغایت 04 دی ماه 1401
2,120,000 تومان

كاربرد نرم‌افزار Excel در حسابداري

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مهر ماه 1401
1,985,000 تومان
دی ماه 1401
1,100,000 تومان
21 لغایت 22 آذر ماه 1401
2,120,000 تومان

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
01 لغایت 02 آذر ماه 1401
2,120,000 تومان