در حال نمایش 7 نتیجه

تکنیک های مصاحبه استخدامي کارآمد

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
23 لغایت 24 مهر ماه 1402
3,300,000 تومان
27 شهریور ماه 1402
1,680,000 تومان
20 لغایت 21 آبان ماه 1402
1,680,000 تومان
28 لغایت 29 شهریور ماه 1402
3,150,000 تومان
23 لغایت 24 مرداد ماه 1402
3,150,000 تومان

مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
1 لغایت 2 اسفند ماه 1402
3,050,000 تومان
9 لغایت 10 مهر ماه 1402
3,200,000 تومان