نمایش دادن همه 7 نتیجه

تکنیک های مصاحبه استخدامي کارآمد

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
26 لغایت 27 مهر ماه 1401
2,130,000 تومان
دی ماه 1401
990,000 تومان
26 آبان ماه 1401
975,000 تومان
16 لغایت 17 آذر ماه 1401
1,980,000 تومان
آبان ماه 1401
1,965,000 تومان

مديريت رفتار و ارتباطات سازماني

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
مهر ماه 1401
1,970,000 تومان

مدیریت جبران خدمت کارکنان

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
27 لغایت 28 مهر ماه 1401
1,965,000 تومان