در حال نمایش 10 نتیجه

برنامه ريزي و كنترل توليد

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
28 لغایت 29 آبان ماه 1401
2,120,000 تومان

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آبان ماه 1401
2,050,000 تومان

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
18 لغایت 19 آبان ماه 1401
1,890,000 تومان
8 لغایت 9 شهریورماه 1402
2,990,000 تومان

تکنیک‌های حل مسئله (Problem Solving)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
25 لغایت 26 بهمن ماه 1401
1,890,000 تومان

طراحي آزمايش ها DOE

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
14 لغایت 15 اسفند ماه 1401
1,965,000 تومان

کنترل فرآیند آماری SPC

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
20 و 21 دی ماه 1402
2,980,000 تومان

متعادل‌سازی خط تولید (Line Balancing)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
اسفند ماه 1401
2,120,000 تومان

مدل سازی فرآیندهای کسب و کار بر اساس(BPMN)

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
آذر ماه 1401
2,440,000 تومان
19 و 20 دی ماه 1402
3,100,000 تومان